Sing-in (Samen zingen)

Elke eerste zondag van de maand sluiten we de dag af door na de avonddienst met elkaar te zingen in gebouw ‘Rehoboth’. De inhoud van de avonden past bij de stijl van de erediensten. Er worden psalmen en gezangen uit de zangbundel van Joh. de Heer gezongen. Via kerkinternet kunt u meeluisteren. Liederen kunnen worden aangevraagd bij onderstaande contactpersonen of bij iemand die de sing-in bezoekt. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Miranda Vos
Tel. 0416-696524, of

Arno Bouman
Tel. 0416-693427