Trust 16+

Trust biedt jongeren vanaf 16 jaar de mogelijkheid om elkaar eens in de twee weken te ontmoeten. De clubavonden zijn op de zondagavond op jeugdzolder ‘t Honk van 20.00-22.00 uur. In het kerkblad ‘Voetius’ staat tevens vermeld wanneer het club is. De club is bedoeld om samen na te denken over de preek of een onderwerp met betrekking tot het geloof. Daarnaast staat vriendschap, gezelligheid, verbondenheid hoog in het vaandel. Van belang is dat Trust een club is van de leden zelf. Kortom: bij Trust staat het evangelie en de verbondenheid met elkaar centraal. De leiding van Trust is in handen van Marlijn de Kock, Thijs Strijbis, Maarten Thur, Erik Hoogmoed. We zien ook jou graag op TRUST! Heb je nog vragen neem gerust contact op met:

Marlijn de Kock
Tel. 06-42237284