Kalender

 • vr
  01
  jan
  2016

  Net als vorig jaar is er op de eerste dag van het nieuwe jaar gelegenheid om na de Nieuwjaarsdienst onder het genot van een kopje koffie of een glaasje fris elkaar te ontmoeten en Gods Zegen toe te wensen. We zien u graag in Rehoboth.

 • zo
  03
  jan
  2016
 • vr
  08
  jan
  2016
  19:30Kerk

   

  Oefenen bovenstem vrijdag 8 januari om 19.30 uur in de kerk.

   

 • za
  09
  jan
  2016
  08:00Rehoboth

   

   

  Aanstaande zaterdagochtend 9 januari is het zover: het mannenontbijt. Wij willen die ochtend starten zo rond 8.00 uur in Rehoboth.  Rond 10.30 uur zal de ochtend worden afgesloten. Aanmelden kan nog tot vrijdag 17.00 uur bij Nico Swart E-mail: nico.swart01@hetnet.nl of tel 0416-316370. Kosten voor de ochtend zullen maximaal € 10,-  bedragen, één en ander afhankelijk van aantal deelnemers. Gerhard, Martijn en Nico

 • zo
  10
  jan
  2016
 • wo
  13
  jan
  2016
  19:45Rehoboth

   

   

  Als bijbelkring komen we woensdag 13 januari weer bij elkaar. We zullen dan stilstaan bij hoofdstuk 22 uit ons boek, waar we lezen van Paulus die voor de stadhouder Felix (en zijn vrouw Drusilla) gesteld wordt en hen Christus verkondigt. Een confronterende ontmoeting! We vinden deze geschiedenis in Handelingen 24. We beginnen om 19.45 uur. Allen weer heel hartelijk welkom. De vorige keren misten we sommigen; we hopen dat het u allen weer lukt om aan te schuiven.

 • do
  14
  jan
  2016
  20:00Rehoboth

   

   

  Donderdag 14 januari komen we als jongerengesprekskring weer bij elkaar. Als onderwerp hebben we destijds afgesproken ‘Ben ik bekeerd?’ We hopen hier met elkaar verder over door te spreken. Jullie zijn weer allen hartelijk welkom om 20.00 uur in Rehoboth.

 • zo
  17
  jan
  2016
 • di
  19
  jan
  2016

   

   

  De week van 17- 24 januari is de “Week van het Gebed”, dit om extra aandacht vragen voor persoonlijk en gemeenschappelijk gebed. Als gebedskring willen we meedoen door aan te sluiten bij de gebedskring van Aalburg (zie berichtgeving bij Hervormd Aalburg). In het bijzonder willen we samen de bijeenkomst op dinsdagavond bezoeken, verder kan ieder individueel één of meerdere avonden bezoeken.

  Ieder is hartelijk welkom.

  “Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.” (1 Thess 5:17)

  Henk Preuter / Miranda Vos

 • do
  21
  jan
  2016
  20:00Rehoboth

   

   

  Op 21 januari om 20.00 uur organiseert de projectgroep een avond in Rehoboth over ons gemeenteproject. Zoals u weet is een deel van de opbrengst bestemd voor de gemeente Elancourt in Frankrijk. Er zal dieper worden ingegaan op de geschiedenis van de Hugenoten en (het ontstaan van) de gemeente Elancourt. Hariëtte Smit, uitgezonden door de GZB naar Frankrijk als jongerenwerkster, komt deze avond vertellen over haar werk. Het belooft een gezellige en boeiende avond te worden met een Frans tintje, interessant voor jong en oud. Er zal deze avond een collecte worden gehouden; ook worden er cakes verkocht. De opbrengst is voor het project.

  U bent allen van harte welkom! Mocht vervoer een probleem zijn, we halen u graag op. Bel hiervoor naar Elsbeth Bouman 06-27353125 of Geertrude Schouten 06-53181936.

 • vr
  22
  jan
  2016
 • zo
  24
  jan
  2016
 • di
  26
  jan
  2016
  20:00Ossenwaard 1, Fam. Preuter

   

  De volgende gebedskringbijeenkomst in onze gemeente is zoals gebruikelijk op de laatste dinsdag van de maand, 26 januari om 20.00 uur bij Fam. Preuter, Ossenwaard 1. Het is ons verlangen dat steeds meer gemeenteleden met ons mee komen bidden en de waarde van het samen bidden zullen ontdekken. Samen bidden en zo, met elkaar voor elkaar, zorgen, noden maar ook vreugde bij de Heere brengen, is ook gemeente zijn. We hopen dat u en jij ook komt.

  Henk Preuter / Miranda Vos

 • wo
  27
  jan
  2016
  19:45Rehoboth

   

   

   

  Stonden we vorige keer stil bij het feit dat Paulus voor stadhouder Felix geleid wordt, komende keer willen we stilstaan bij Paulus voor stadhouder Festus en koning Agrippa. We willen vooral nadenken over de bekende woorden die Agrippa gesproken heeft: ‘u beweegt mij bijna om christen te worden.’ Een aangrijpend woord. We vinden de geschiedenis van Festus en Agrippa in Handelingen 25 en 26. Het gaat om de hoofdstukken 23 en 24 uit het boek dat we gebruiken. We komen samen op woensdag 27 januari om 19.45 uur in Rehoboth. En u bent weer allemaal welkom!

 • vr
  29
  jan
  2016
  20:00

   

   

  Vrijdagavond wordt geoefend met de bovenstem in de kerk, aanvang 20.00 uur

 • zo
  31
  jan
  2016
 • ma
  01
  feb
  2016

   

   

  Maandag 1 februari kunt u weer collectemunten kopen tussen 19.00 en 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Zoals gewend kunt u –indien gewenst- weer gebruik maken van de eenmalige incassoformulieren.

 • vr
  05
  feb
  2016

   

  Om 19.30u op vrijdag 5 februari wordt weer geoefend met het zingen van de bovenstem in de kerk.

  Een ieder welkom om mee te komen zingen!

 • zo
  07
  feb
  2016

   

   

  'Door de wereld gaat een lied, tegen angsten en verdriet, tegen onrecht tegen dwang, richten pelgrims hun gezang..'. U en jij kunt (weer) mee komen zingen op zondag a.s. direct na de avonddienst in Rehoboth. Voor vragen of het opgeven van een psalm/lied kun je contact opnemen met Arno (693427) of Miranda (696524). Allen hartelijk welkom.

 • wo
  10
  feb
  2016

   

   

  We komen als bijbelkring weer bij elkaar op woensdag 10 februari. Dan willen we stilstaan bij Titus, medewerker van Paulus. We lezen van hem in hoofdstuk 25 van ons boek. U bent weer, zoals altijd, hartelijk welkom in Rehoboth. We beginnen om 19.45 uur.

 • do
  11
  feb
  2016

   

   

  Als kring komen we weer bij elkaar donderdag 11 februari. We staan stil bij het thema ‘Zelfbeeld en Godsbeeld’. We zien jullie graag om 20.00 uur in Rehoboth. Tot dan!

 • vr
  12
  feb
  2016
  09:15

   

   

  Vrijdagochtend 12 februari willen we weer bij elkaar komen tijdens de vrouwenbijbelstudieochtend. We maken een begin met hoofdstuk 3 van de Gespreksgids over het bijbelboek Galaten van Tim Keller. Deze ochtend is in Rehoboth en vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. Om 09.30 uur willen we beginnen en we sluiten rond 11.15 uur af. Er is oppas aanwezig. We hopen ook jou te zien, WELKOM! Hartelijke groeten, Gerda Preuter en Harriette Swart

   

 • 20:00

   

  In verband met de bediening van de Heilige Doop, zondag 14 februari, is er vrijdag 12 februari doopzitting om 20.00 uur in de consistorie van de kerk.

 • zo
  14
  feb
  2016

   

   

  Na de morgendienst op zondag 14 februari is er koffiedrinken in Rehoboth. Allen hartelijk welkom.

 • wo
  17
  feb
  2016

   

   

  Woensdag 17 Februari is er een regioavond met als thema: ‘Geloof en depressiviteit’. Spreker deze avond is ds. Kuijt. Deze avond wordt gehouden in Rehoboth en begint om 19.45 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee voor u klaar. We hopen alle leden te ontmoeten. Ook zij die geen lid zijn van onze vereniging zijn en die belangstelling hebben voor het onderwerp zijn eveneens welkom.

 • vr
  19
  feb
  2016

   

   

  Er wordt weer geoefend met het zingen van de bovenstem op vrijdag 19 februari om 20.00 uur in de kerk.

 • zo
  21
  feb
  2016
  09:30

   

  Komende zondagmorgen houden we voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. We willen in deze lijdensstijd stilstaan bij Exodus 24. In dit gedeelte lezen we van het bloed van het verbond. Doop en Avondmaal zijn tekenen en zegelen van Gods genadeverbond. Dit genade-verbond heeft alles te maken met het bloed van het Lam Gods. Door Zijn bloedstorting is er verzoening, vergeving en heiliging. We lezen in Exodus 24 dat het volk aan de voet van de Sinai instemming betuigt met de woorden van Mozes. ‘Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen’. Daarna nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: ‘Zie, dit is het bloed van het verbond dat de HEERE met u gesloten heeft op grond van al die woorden’. We onderzoeken onszelf hoe het zit met de besprenkeling van het bloed in ons eigen leven en wat onze gehoorzaamheid daarmee te maken heeft. Gezegende diensten toegebeden.

 • ma
  22
  feb
  2016
  20:00

   

   

  Meeleven, met elkaar en de wereld om ons heen, niet met de handen uit de mouwen maar met de handen gevouwen.

  Dat willen we doen als gebedskring omdat we weten “U hoort het gebed”(Psalm 65:3).

  Verhoring geeft dankbaarheid, nog-niet-verhoring werkt volharding en anders-verhoord leert ons vertrouwen op een alwijze God.

  De volgende gebedskringbijeenkomst is op maandag 22 februari om 20.00 uur bij Fam. Preuter, Ossenwaard 1. Komt u/jij ook?

  Henk Preuter / Miranda Vos

   

 • di
  23
  feb
  2016

   

   

  In verband met de viering van het H. Avondmaal, zondag 28 februari, zal dinsdag 23 februari het bezinningsuur gehouden worden in Rehoboth, aanvang 20.00uur. Na de behandeling van het Avondmaalsformulier hebben we enkele keren stilgestaan bij gedeelten uit de belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus en Nederlandse Geloofsbelijdenis) die over het Avondmaal gaan. Ik wil nu weer een begin gaan maken met de behandeling van het Avondmaals-formulier. In de aanhef van het formulier wordt terug gegrepen op de instellingswoorden, zoals we die vinden in 1 Korinthe 11. Het lijkt me goed om daar mee te beginnen en deze woorden met elkaar te lezen en te overdenken. Het betreft 1 Korinthe 11: 17-34. Leest u dit gedeelte thuis alvast door? Allen hartelijk welkom. Ook degenen die (nog) niet aan het Avondmaal deelnemen.

   

  (De Avondmaalsbezinning, die volgens het rooster op woensdag 24 februari stond gepland, is verschoven naar dinsdag 23 februari)

 • wo
  24
  feb
  2016
  20:00

   

  Van 13 t/m 17 september organiseren we een sponsorfietstocht. Dit doen we om een mooi geldbedrag op te halen voor ons gemeenteproject: de protestantse gemeente in Elancourt, nabij Parijs. In 4 dagen fietsen we van Elancourt naar Wijk terug. Voor de tocht zijn we op zoek naar fietsers, verzorgers en sponsoren die mee willen doen!We houden een informatiebijeenkomst in Rehoboth op woensdag 24 februari om 20.00 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in dit project is van harte welkom. Er is ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Bent u niet in de gelegenheid om te fietsen, maar wilt u wel onze zustergemeente in Elancourt bezoeken? Kom dan ook naar de informatiebijeenkomst. We onderzoeken namelijk de mogelijkheid om daarvoor gelijktijdig een tweedaagse reis per touringcar te organiseren.

  Meer hierover op de info-avond! Voor info vooraf, neem gerust contact op. Zie ook de Facebookpagina: Tour de Elancourt.

  Jaco v. d. Wetering, Gerhard Preuter, Anton v. d. Velden, Peter Vos, Evert Vos.

 • zo
  28
  feb
  2016
 • vr
  04
  mrt
  2016
  19:30

   

  Zowel komende vrijdag 4 maart als de vrijdag daarop wordt er weer geoefend met de bovenstem om half acht in de kerk.

 • zo
  06
  mrt
  2016
  Rehoboth

  Aanstaande zondag 6 maart na de avonddienst gaan we weer zingen in Rehoboth. Als je graag zingt en je bent nog niet eerder geweest; kom gerust een keer mee zingen, welkom ! Ook alle trouwe 'zangers en zangeressen' weer van harte welkom ! Voor info, of het opgeven van een te zingen psalm of lied kun je contact opnemen met Arno : 693427 of Miranda : 696524.

   

 • 18:30

   

  Komende zondagavond staan we stil bij Artikel 26 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In dit artikel gaat het over de voorbede van onze enige Middelaar en Voorspraak (=Advocaat), Jezus Christus. Alleen door Hem hebben wij toegang tot God. Op indringende wijze wordt in dit artikel gewezen op de bereidheid van Christus om ons te zaligen: ‘Wie bemint ons meer dan Hij, Die Zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij Zijn vijanden waren?’ Laten we nooit een andere Middelaar zoeken, omdat we denken dat wij het niet waard zijn, ‘want toen God Hem ons gegeven heeft, wist Hij wel, dat wij zondaars waren’. Prachtige woorden. Deze stof past mooi in deze lijdenstijd en is ook geschikt met het oog op de komende Biddag. Op Biddag zullen wij ’s middags stilstaan bij Marcus 1:29-39. Dit gedeelte wordt op verschillende scholen behandeld. Het thema is: ‘Rust bij de Vader’. We richten ons in de middagdienst met name op de kinderen. Eerlijk gezegd, mis ik wel eens wat kinderen op Bid- en Dankdag. Daarom: heel hartelijk welkom. Een mooie gelegenheid om de kinderen (misschien wel voor het eerst) mee te nemen. En als het even kan, gaat u dan met de kinderen niet helemaal achteraan zitten, maar in het middengedeelte van de kerk. In de avonddienst op Biddag luisteren we naar het gebed van Agur, Spreuken 30:7-9. Een opvallend gebed: ‘geef mij geen armoede of rijkdom’. Zou het ons gebed (kunnen) zijn? We wensen u gezegende diensten toe.

 • ma
  07
  mrt
  2016

   

  Op maandag 7 maart bent u weer van harte welkom om collectemunten te kopen. U kunt tussen 19.00 en 20.00 uur terecht in de consistorie. U kunt -indien gewenst- weer gebruik maken van eenmalige incassoformulieren.

 • wo
  09
  mrt
  2016
 • do
  10
  mrt
  2016

   

  Donderdag 10 maart komen we als kring weer bij elkaar. We willen dan stilstaan bij het thema ‘Christen en muziek’. Eén van de deelnemers heeft dit voorbereid en daarna gaan we in groepjes ons verder verdiepen in het onderwerp. Graag tot dan. We beginnen om 20.00 uur in Rehoboth.

 • vr
  11
  mrt
  2016
  19:30

   

  Er wordt vrijdagavond om 19:30u weer geoefend met de bovenstem, in de kerk.

 • zo
  13
  mrt
  2016
 • wo
  16
  mrt
  2016
  20:00Rehoboth

   

  We komen als bijbelkring weer bij elkaar op woensdag 16 maart. We staan dan stil bij hoofdstuk 26 en 27 uit ons boek. Daar gaat het over Filémon, de rijke slaveneigenaar en Onesimus, de weggelopen slaaf. Hoe die elkaar kwijtraken en elkaar weer vinden. In het Evangelie! We beginnen om 19.45 uur en u bent allen weer hartelijk welkom in Rehoboth.

 • do
  17
  mrt
  2016

  U wordt hartelijk uitgenodigd om de Paasfeestviering bij te wonen op donderdag 17 maart.De viering wordt gehouden in Rehoboth en begint om twee uur. Hett thema luidt: ‘Waar is Het Lam?’ Het bestuur van de Christenvrouw verzorgt de liturgie. De meditatie wordt verzorgd door ds. Kuijt. Orgelbegeleiding: mw. Thea Bok – van Wijnen. Verhaal: mw. W. Bezemer – van den Doel. Aansluitend is er om ongeveer vijf uur een broodmaaltijd. Er wordt één collecte gehouden. Voor vervoer kunt u t/m dinsdag 15 maart contact opnemen met mw. A.van Ballegooijen – van Horssen, tel. 691526. We hopen velen van u te ontmoeten.

 • za
  19
  mrt
  2016
  20:00Kerk - Hervormd Wijk (bij Heusden)

   

   

  Op 19 maart om 20.00 uur heeft de Evangelisatiecommissie een muzikale Paasavond georganiseerd. Door samenzang en instrumentale muziek willen wij samen met u als gemeente stilstaan bij de weg van lijden tot heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Medewerking wordt verleend door muziekgroep Tehillim en diverse anderen. Deze avond heeft ook als doel om randkerkelijken met het Paasevangelie in aanraking te brengen. Daarom wordt er een speciale folderactie gehouden. Corrie zal de vrijwilligers uit de ‘schil’ van de EC binnenkort weer benaderen voor het rondbrengen van de folders/flyers. Verder doen wij een oproep voor nog meer vrijwilligers die hand- en spandiensten willen doen voor de Evangelisatiecommissie. Nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom bij Corrie Timmer of Ad Branderhorst. Natuurlijk nodigen wij u allen van harte uit voor deze avond en neemt u gerust iemand mee uit uw omgeving. Kom en zie (en luister)!

 • zo
  20
  mrt
  2016
 • 18:30

  Zondagavond wil ik nog een keer stilstaan bij een gedeelte uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis en wel bij Artikel 24. Dit Artikel gaat over de heiligmaking en de goede werken. Wie door het geloof aan Christus verbonden is, die is wedergeboren. Die is vrijgemaakt van de slavernij van de zonde. Die is een nieuw mens en doet door de Heilige Geest werken die voor God aangenaam zijn. Uit liefde. Maar, zo zegt ons Artikel aan het slot, laten we onze zaligheid niet gronden op onze goede werken, want dit ondermijnt de zekerheid van het geloof en voedt de twijfel. ‘Al is het dat we goede werken doen, zo funderen wij toch onze zaligheid daar niet op, want wij kunnen geen enkel werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig en al konden wij één goed werk voortbrengen, zo is toch de gedachte aan één zonde genoeg, om het verwerpelijk te maken voor Gods ogen. Daarom zouden we altijd in twijfel leven, heen en weer geslingerd worden, zonder enige zekerheid en ons arme geweten zou altijd gekweld worden, inzien het niet steunde op de verdienste van het lijden en sterven van onze Zaligmaker.’ Prachtige woorden, die ons direct duidelijk maken, hoe en waar wij zekerheid van het geloof kunnen vinden. Het lijden en sterven van Christus heeft volgens Artikel 24 alles te maken met de zekerheid van het geloof. Daarom: hoe lang kwellen wij onze gewetens? En waarom worden wij zo vaak heen en weer geslingerd, zonder zekerheid? En klagen wij over gebrek aan zekerheid? Waar komt dit toch vandaan? Een onderwijzend gedeelte uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Alle reden om er ook bij te zijn. We zien u graag. Gezegende diensten toegebeden.

 • vr
  25
  mrt
  2016
 • zo
  27
  mrt
  2016

  Op Eerste Paasdag 14.00 uur (in Rehoboth) worden alle kinderen, familie en belangstellenden uitgenodigd voor de Paasviering van de zondagsschool. We zingen een aantal lijdens- en paasliederen en luisteren naar het Paasevangelie. Zeven weken lang hebben we stil gestaan bij het lijden van de Heere Jezus. Toen Hij stierf op Golgotha scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Priesters waren bezig met het avondoffer. Zij hebben het gezien en konden een blik werpen in het Heilige der heiligen. Slechts één keer in het jaar, op de Grote Verzoendag, mocht de Hogepriester het Heilige der heiligen binnen gaan. En dan had hij altijd een schaal met bloed van een offerdier bij zich, dat hij op het verzoendeksel van de ark sprenkelde.

  Toen Jezus stierf als het Lam van God gingen de gordijnen open. Het gescheurde voorhangsel vertelt ons dat de toegang tot God geopend is, door het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. Hij stierf en betaalde voor de zonde. Nu is de weg tot God geopend… Jezus is de Weg! Van Hem mogen wij horen. Komt u/jij ook? De leiding.

 • ma
  28
  mrt
  2016
 • di
  29
  mrt
  2016
  20:00

   

   

  High-tea, (jongeren-)bijbel kring, vrouwenvereniging, uurtje zingen in Rehoboth enz.; het wordt gelukkig allemaal goed bezocht en wat is dat fijn. Om elkaar, als kerkelijke gemeente, te kunnen en mogen ontmoeten en met elkaar delen. Gebedskring: vaak kunnen we het aantal aanwezigen op één hand tellen, soms hebben we 2 handen nodig! Het is jammer dat we met zovelen delen in onze gemeente maar dat er zo weinigen zijn die zich aansluiten bij het gemeenschappelijk gebed. Het gebed is wellicht de hoogste prioriteit in ons geloofsleven. Wij kunnen en mogen in vrijheid samenkomen om samen te bidden! Beseffen wij wel hoe een groot wonder der genade dit is?! Bidden is : samen de eenheid zoeken, samen één zijn in Christus. Verlangt u ook naar die eenheid? Verwondert u zich erover dat wij (nog) in vrijheid bij elkaar mogen en kunnen komen (om te bidden)? Stap dan over de drempel en kom samen bidden, met elkaar, voor elkaar. De volgende gebedsbijeenkomst is op dinsdagavond 29 maart 20.00 uur bij Mw. G. van Bergeijk, Grote Kerkstraat 18. Allen welkom!! Henk en Miranda.

 • wo
  30
  mrt
  2016

  Woensdag 30 maar komt de bijbelkring weer bij elkaar. We willen dan stilstaan bij Demas, van wie we in de Bijbel lezen dat hij Paulus heeft verlaten en de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Kunnen we hem beschouwen als één van de eerste kerkverlaters? Leest u alvast hoofdstuk 29 en de vragen door. We beginnen om 19.45 uur in Rehoboth.

 • zo
  03
  apr
  2016

   

   

  'Van U wil ik zingen, ..'k Wil loven en danken, met woorden en klanken, en prijzen Uw goedheid, en liefde steeds meer. Zondag 3 april na de avonddienst is het weer zingen in Rehoboth. Allen hartelijk welkom ! Arno (693427) en Miranda (696524)

   

 • ma
  04
  apr
  2016

  Op maandag 4 april willen we als catechisanten gezamenlijk het seizoen afsluiten. Op die avond zal dhr. Kees van Helden van ‘Stichting Schreeuw om Leven’ in ons midden zijn om aan de hand van een powerpoint ons te laten zien hoe de hedendaagse jongerencultuur er uit ziet en hoe jongeren daarin hun weg moeten vinden. Het thema is: Trouw zijn aan de Heere en aan elkaar. Deze avond is bestemd voor alle catechisanten en voor alle groepen, dus ook de groepen van de dinsdagavond. We zien jullie daarom graag op maandag 4 april om 19.00 uur in Rehoboth. We sluiten rond 20.00 uur af.

 • do
  07
  apr
  2016

   

   

  Deze week wordt er met de bovenstem geoefend op donderdag 7 april, 19.30uur in de kerk.

 • zo
  10
  apr
  2016
 • vr
  15
  apr
  2016

  Iedereen die als vrijwilliger bijdraagt aan het vele werk in onze kerkelijke gemeente, willen van harte uitnodigen voor de vrijwilligersavond die gehouden zal worden op vrijdagavond 15 april in Rehoboth. De aanvang van deze avond zal zijn om 19.30 uur en zal rond 22.45 uur afgelopen zijn. U kunt zich opgeven voor deze avond bij ouderling-kerkrentmeester Swart e-mail nico.swart@insead.edu of tel: 0416-316370. Een hartelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters.

 • zo
  17
  apr
  2016
 • wo
  20
  apr
  2016
  20:00Rehoboth
 • do
  21
  apr
  2016

   

   

  Donderdag 21 april wordt er om 20.00 uur geoefend met de bovenstem. De aanvangstijden op 28 april en 6 mei zijn ook om 20.00 uur in de kerk.

 • zo
  24
  apr
  2016
 • 11:00Rehoboth

  Komende zondagmorgen willen we het winterwerk afsluiten. Daarna is er preekbespreking in Rehoboth. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Trouw’. Al eerder stonden we stil bij ‘trouw’ in het leven van Jozef en van Jozua. Trouw in het huwelijk, trouw aan elkaar enz. Zondagmorgen willen we in het kader van ‘Trouw’ stilstaan bij een bekende tekst uit de Bijbel, namelijk Genesis 2:24. Daar lezen we: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten (zijn vrouw ‘aanhangen’ of ‘aankleven’) en zij zullen tot één vlees zijn.’ Een belangrijke tekst die verschillende keren in de Bijbel wordt aangehaald. Als thema hebben we voor de dienst gekozen: Over trouw en (h)echte liefde. In een tijd als de onze, waarin losse relaties heel gewoon zijn en gestimuleerd worden, is het nodig om als gemeente van Christus te leren hoe God tegen relaties aankijkt en hoe wij als jongen en meisje, als man en vrouw met elkaar omgaan. We horen van het liefdeslied, dat Adam zingt over Manninne. En ook schaamden zij zich niet voor hun naaktheid. We leven in een tijd waarin alles open en bloot wordt getoond. Heeft dat met liefde te maken? En wat is schaamte? We willen ons in deze dienst met name richten op jonge mensen, rondom verkering krijgen en de omgang onder elkaar. Maar ook aan ouderen zal de vraag gesteld worden of ze hun kind(eren) kunnen loslaten. Ze verlaten immers het huis en hechten zich aan een ander? We zien ouderen en jongeren graag op de preekbespreking na de dienst.

 • di
  26
  apr
  2016

  De gebedskring komt op 26 april om 20.00 u weer bijeen, zoals gebruikelijk op de laatste dinsdag van de maand. Nu het warmer wordt willen we dat weer in de kerk doen, het “huis van gebed” voor de gemeente.

 • zo
  01
  mei
  2016

  Verschillende mensen hebben aangegeven, dat zondagochtend een geschiktere tijd is dan een doordeweekse avond. Daarom hebben we ons voorgenomen om ook op zondagochtend samen te komen om te bidden. We willen dat in principe elke eerste zondag van de maand doen, de eerste keer zal dat op 1 mei zijn van 7.00 tot 8.00 uur in Rehoboth.

  Voor beide kringen geldt:  Iedereen van harte welkom! Wat kunnen we beter doen dan samen de noden en zorgen van de gemeente, het verlangen naar de doorwerking van het Woord, het gebed om de Heilige Geest enz. te brengen voor Zijn Aangezicht!

  Henk Preuter, Miranda Vos, Kees Vos

 • wo
  04
  mei
  2016

  Ook dit jaar willen we als gemeente weer een bijdrage leveren aan de dodenherdenking op 4 mei. De kerk is om 18.45 u open en van 19.00 – 19.30 u is er een bezinnend moment met zang, een meditatie door ds.Haverkamp en een toespraak.

  Aansluitend is om 19.30 u de tocht naar de begraafplaats voor het moment van stilte en de kranslegging. Na afloop is er vanaf 20.30u koffie in Rehoboth. Deze bijeenkomst is voor heel Wijk en Aalburg, ieder is hartelijk welkom.

 • do
  05
  mei
  2016
 • zo
  08
  mei
  2016
 • ma
  09
  mei
  2016

   

   

  Maandag 9 mei kunt u weer collectemunten kopen tussen 19.00 en 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Zoals gewend kunt u –indien gewenst- weer gebruik maken van de eenmalige incassoformulieren.

 • zo
  15
  mei
  2016
 • ma
  16
  mei
  2016
 • zo
  22
  mei
  2016
 • zo
  29
  mei
  2016
 • zo
  05
  jun
  2016
 • zo
  12
  jun
  2016
 • wo
  15
  jun
  2016
 • za
  18
  jun
  2016

  Jaarmarkt 

  Ook dit jaar wordt ons kerkgebouw tijdens de jaarmarkt van zaterdag 18 juni a.s. weer de hele dag opengesteld voor bezichtiging. De evangelisatiecommissie is in de kerk aanwezig om mensen te woord te staan en een groot aantal gemeenteleden zet zich in om flyers uit te delen en mensen van koffie en thee te voorzien. In de kerk is een doorlopend muziekprogramma, verzorgd door diverse organisten en pianisten en natuurlijk onze muziekgroep Tehillim. Nieuw is dat dit jaar ook de Wijkse toren beklommen kan worden. Voor de toreningang geeft de activiteitencommissie informatie over de Tour de Elancourt en probeert zo aandacht te vragen voor deze zustergemeente in Frankrijk en op die manier natuurlijk extra sponsors te werven. De medewerkers starten zaterdag om 9.45 uur met een gezamenlijk gebed in de consistoriekamer. Hieraan nemen ook leden van de EC van de Hervormde gemeente Aalburg deel, die zoals elk jaar ook weer met een kraam op de jaarmarkt staan. Samen vragen wij zo om Gods hulp en de krachtige werking van Zijn Heilige Geest bij ons gemeenschappelijke doel om mensen te bereiken met het Evangelie en voor hen een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Wegwijzers naar Christus. Wij vragen ook u als gemeente om uw medeleven en gebed voor deze actie. Om 14.00 uur worden er een aantal psalmen met bovenstem gezongen. Er liggen liederenbladen in de kerk en uw aanwezigheid wordt dan bijzonder op prijs gesteld.

 • zo
  19
  jun
  2016
 • do
  23
  jun
  2016

   

  Vrijdagavond 24 juni om 20.00 uur in de kerk. Allen hartelijk welkom.

 • zo
  26
  jun
  2016

   

   

  Na de morgendienst op zondag 26 juni is er koffiedrinken in Rehoboth. U en jij hartelijk welkom!

 • di
  28
  jun
  2016

   

   

  Het is fijn om te zien dat er meer mensen naar de gebedskring komen. Maar we zien er graag nog meer om samen dank en nood aan God op te dragen. Lees Handelingen 12 eens om te zien hoeveel eenheid en zegen dat geeft. Daarom zijn jullie hartelijk welkom op de dinsdagavondkring op 28 juni om 20.00 uur of de zondagochtendkring op 3 juli om 7.00 uur. Beide kringen zijn in de kerk.

  Henk, Miranda, Kees

   

 • zo
  03
  jul
  2016

   

   

  Het is fijn om te zien dat er meer mensen naar de gebedskring komen. Maar we zien er graag nog meer om samen dank en nood aan God op te dragen. Lees Handelingen 12 eens om te zien hoeveel eenheid en zegen dat geeft. Daarom zijn jullie hartelijk welkom op de dinsdagavondkring op 28 juni om 20.00 uur of de zondagochtendkring op 3 juli om 7.00 uur. Beide kringen zijn in de kerk.

  Henk, Miranda, Kees

   

 • zo
  10
  jul
  2016
 • zo
  17
  jul
  2016
 • zo
  24
  jul
  2016
 • di
  26
  jul
  2016
  Zorgen en verdriet, vreugde en blijdschap, het gaat ook door in de vakantie. Daarom gaan we als gebedskring ook door in de vakantiemaanden. Misschien voor jou/u een mooie gelegenheid om eens deel te nemen. Ieder is weer welkom op de dinsdagavondkring op 26 juli om 20.00 uur of de zondagochtendkring op 7 augustus om 7.00 uur. Beide kringen zijn in de kerk.
  Henk, Miranda, Kees
 • zo
  31
  jul
  2016
 • zo
  07
  aug
  2016
  Zorgen en verdriet, vreugde en blijdschap, het gaat ook door in de vakantie. Daarom gaan we als gebedskring ook door in de vakantiemaanden. Misschien voor jou/u een mooie gelegenheid om eens deel te nemen. Ieder is weer welkom op de dinsdagavondkring op 26 juli om 20.00 uur of de zondagochtendkring op 7 augustus om 7.00 uur. Beide kringen zijn in de kerk.
  Henk, Miranda, Kees
 • zo
  14
  aug
  2016
 • zo
  21
  aug
  2016
 • zo
  28
  aug
  2016
 • ma
  29
  aug
  2016

   

   

  “Bidt daarom tot de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt” gebied Jezus zijn discipelen in Matth 9. Zo zijn er veel voorbeelden waarin we gestimuleerd worden om God te vragen om concrete dingen die Zijn Koninkrijk dienen. In de gebedskringen mogen we dat als gemeenteleden van Wijk samen doen. Tegelijkertijd geeft het ook rust om alles voor Hem neer te leggen. We nodigen jou/u uit om eens deel te nemen, hardop bidden is geen plicht, in stilte aanwezig zijn is ook prima.

  We zien jou/u graag op maandagavond 29 augustus om 20.00 uur en/of op zondagochtend 4 september om 7.00 uur. Beide kringen zijn in de kerk.

  Henk, Miranda, Kees

 • di
  30
  aug
  2016

   

   

  De tijd van voorbereidingen, die in volle gang zijn, voor Tour de Elancourt gaat korten. Op dinsdagavond 30 augustus houden we een informatie / contact avond voor al de deelnemers, fietsers, verzorgingsploeg en busreizigers, van Tour de Elancourt. De bijeenkomst is in Rehoboth aanvang 19.30 uur. Een avond waarin u en jij verdere informatie krijgt over het fietsen, de verzorging en over de busreis. Een avond om te ontmoeten, vragen te stellen, puntjes op de i te zetten, te overleggen wat nog nodig is en geregeld moet worden enz. Een avond om gezellig samen te zijn en te delen. Alle deelnemers van Tour de Elancourt van harte welkom ! We hopen dat u en jij er bij bent. Namens team TdE

   

 • wo
  31
  aug
  2016

   

   

  In verband met de viering van het H. Avondmaal, zondag 4 september, is er woensdag 31 augustus een bezinningsmoment in Rehoboth. Er wordt een gedeelte uit het Avondmaalsformulier behandeld. Aanvang 20.00uur. Allen heel hartelijk welkom.

 • vr
  02
  sep
  2016

   

   

  Vrijdag 2 september pakken we de draad weer op. Liefhebbers en beoefenaars van de bovenstem zijn hartelijk welkom om 20.00 uur in de kerk. Nieuwe gezichten eveneens hartelijk welkom. We kunnen wel wat nieuwe stemmen gebruiken.

 • zo
  04
  sep
  2016

   

   

  “Bidt daarom tot de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt” gebied Jezus zijn discipelen in Matth 9. Zo zijn er veel voorbeelden waarin we gestimuleerd worden om God te vragen om concrete dingen die Zijn Koninkrijk dienen. In de gebedskringen mogen we dat als gemeenteleden van Wijk samen doen. Tegelijkertijd geeft het ook rust om alles voor Hem neer te leggen. We nodigen jou/u uit om eens deel te nemen, hardop bidden is geen plicht, in stilte aanwezig zijn is ook prima.

  We zien jou/u graag op dinsdagavond 30 augustus om 20.00 uur en/of op zondagochtend 4 september om 7.00 uur. Beide kringen zijn in de kerk.

  Henk, Miranda, Kees

 • ma
  05
  sep
  2016

   

   

  Maandag 5 september is weer gelegenheid om van 19.00-20.00 uur collecte-munten aan te schaffen in de consistorie van de kerk.

 • di
  06
  sep
  2016

   

  In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 11 september is er dinsdag 6 september doopzitting om 20.00 uur in de consistorie van de kerk.

 • zo
  11
  sep
  2016
 • di
  13
  sep
  2016
 • za
  17
  sep
  2016

  Op zaterdag 17 september wordt de startdag van het winterwerk 2016-2017 georganiseerd.

  Het HGJB thema is ‘Samen bij Eén’, wat mooi aansluit bij het project van de gemeente: gebed en (financiële) steun voor de Protestantse gemeente in Élancourt. Om 14.00 uur zijn alle kinderen (groep 1 tot groep 8) van harte welkom in Rehoboth. We beginnen met zingen en gebed.

  Van 14.30-15.30 uur is er een sponsorloop door de kinderen. Bij mooi weer is er buiten een parcours, anders wijken we uit naar de gymzaal. Kinderen krijgen begin september een sponsorformulier toegestuurd zodat ze geld op kunnen halen voor het project. Uiteraard bent u uitgenodigd om de kinderen aan te moedigen, de koffie en thee staan klaar! Vanaf 16.00 uur is de inloop (met eerst koffie) voor de gemeentemaaltijd in Rehoboth. Het eten zal bestaan uit een Frans buffet.

  De fietsgroep ‘Tour Élancourt’ hoopt om 17.00 uur binnen te komen. Na de maaltijd zal er een presentatie gehouden worden van de busreis en het fietsen. Ook zal de jeugdzolder in Rehoboth geopend worden door de jeugd. Tevens zal de naam bekend gemaakt worden van de jeugdzolder.

  Kortom een gezellig samen zijn van jong en oud als gemeente. We nodigen u van harte uit om naar de gemeentemaaltijd te komen. Onkosten Franse maaltijd: € 3,50 p. p

  Opgeven kan bij Susanne Goemaat (06-13882414/ miss_susie_@hotmail.com) of bij Willemijn van der Ven (06-30661695/willemijnvisser@live.nl).

 • zo
  18
  sep
  2016
 • wo
  21
  sep
  2016

  We willen weer gaan beginnen met de bijbelkring. We hebben afgesproken dat we dit seizoen een aantal psalmen met elkaar willen bespreken. We doen dat aan de hand van een boekje. Dit boekje is op te halen aan de pastorie en zal ook uitgedeeld worden op de eerste avond. Na enkele inleidende opmerkingen over de psalmbundel willen we een begin gaan maken met het lezen van Psalm 1. Deze psalm is bedoeld als een inleiding op het hele psalmboek en is een aanmoediging om met grote ijver en liefde ons op het Woord van God toe te leggen. Zij die een vruchtbaar leven leiden, zijn als een boom die aan waterbeken is gepland. Met andere woorden: een leven zonder God is een zinloos leven. Een leven uit Christus is een gezegend en vruchtbaar leven, dat bloeit en niet verloren gaat. De psalmen willen ons helpen om de goede weg te gaan. We zien uit naar uw komst. Ook nieuwe gezichten zijn hartelijk welkom. De eerste avond is woensdag 21 september. We beginnen om 19.45 uur in Rehoboth en we proberen rond 21.45 uur af te sluiten.

 • zo
  25
  sep
  2016
 • di
  27
  sep
  2016

   

   

  Een nieuw winterseizoen; voor belangstellenden willen deze keer aan het begin van de kring  uitleggen wat we als gebedskring doen.

  U/jij kunt daarna stil meebidden of deelnemen. Welkom op dinsdagavond 27 september om 20.00 uur en/of op zondagochtend 2 oktober om 7.00 uur. Beide kringen zijn in de kerk.

  Henk, Miranda, Kees

 • zo
  02
  okt
  2016

   

   

  Een nieuw winterseizoen; voor belangstellenden willen deze keer aan het begin van de kring  uitleggen wat we als gebedskring doen.

  U/jij kunt daarna stil meebidden of deelnemen. Welkom op dinsdagavond 27 september om 20.00 uur en/of op zondagochtend 2 oktober om 7.00 uur. Beide kringen zijn in de kerk.

  Henk, Miranda, Kees

 • 20:00Rehoboth

   

  Na de avonddienst op zondag 2 oktober is er weer een sing-in in Rehoboth.

  Allen hartelijk welkom!

 • ma
  03
  okt
  2016
  20:15

   

   

  In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 9 oktober is er doopzitting in de consistorie van de kerk op maandag 3 oktober om 20.15 uur.

 • wo
  05
  okt
  2016
  19:45

   

   

  Als bijbelkring komen we woensdag 5 oktober weer bij elkaar. Na de inleidende opmerkingen over de psalmbundel de vorige keer, willen we deze keer een aanvang maken met de behandeling van Psalm 1. Lees de uitleg uit het boekje en kijk naar de vragen. We beginnen om 19.45 uur in Rehoboth. Graag tot dan!

 • do
  06
  okt
  2016
  19:45

   

  Op donderdag 6 oktober wordt de jaarlijkse gemeenteavond georganiseerd. Het eerste deel van de avond staat in het teken van het reilen en zeilen van onze eigen gemeente. De kerkenraad, college van kerkrentmeesters en college van diakenen zullen een korte presentatie geven en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. In het gedeelte na de pauze zal Paulus-Jan Kieviet namens Wycliffe een presentatie verzorgen over het vertalen van de Bijbel en alles wat daarbij komt kijken. Paulus-Jan is samen met zijn vrouw en twee dochters jarenlang uitgezonden geweest naar het eilandengebied in de Stille Zuidzee om daar bijzondere vertaalprojecten te doen. Hij zal ons meenemen in de problematiek van het vertalen en een en ander uit zijn eigen leven vertellen. De avond begint om 19.45 uur (!) en we hopen elkaar in Rehoboth te ontmoeten. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Iedereen is van harte welkom.

 • vr
  07
  okt
  2016
  09:30

   

   

  Vrijdagochtend 7 oktober is het alweer de eerste Bijbelstudieochtend van het nieuwe seizoen. We maken een begin met hoofdstuk 5 van de ‘Galaten Gespreksgids’ van Tim Keller. Deze ochtend is zoals gebruikelijk in Rehoboth; vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. Om 9.30 uur willen we beginnen en we sluiten rond 11.15 uur af. Er is oppas aanwezig. Samen bij Eén, we hopen ook jou te zien. Welkom! Hartelijke groeten, Gerda Preuter en Harriette Swartt.

 • za
  08
  okt
  2016

  Op zaterdag 8 oktober is het dan zover! De jaarlijkse rommelmarkt/actiedag. U bent van harte welkom in en rondom Rehoboth. Om 9.00 uur gaan we van start en om 13.00 uur is het afgelopen. Naast ‘rommel’ zijn er ook allerlei andere producten te koop, zoals planten, schoonmaakproducten, taarten , slaatjes, broodjes hamburgers, worsten, decoratie en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur aanwezig, waarbij mooie prijzen gewonnen kunnen worden welke allemaal gesponsord zijn door bedrijven uit Wijk en Aalburg en omstreken. Voor de kinderen zijn er leuke spellen! Uiteraard kunt u ook een lekker kopje koffie met gebak of soep komen nuttigen. Tijdens de rommelmarkt/actiedag is de Evangelisatiecommissie ook weer aanwezig. Dit keer is gekozen voor een thema met een bijzonder buitenlands accent. De vluchtelingenproblematiek heeft een stroom van mensen op gang gebracht en baart velen grote zorgen. Maar tegelijk biedt dit ons als christelijke gemeente ook de gelegenheid om deze "vreemdelingen" dienstbaar te zijn in naastenliefde en (soms heel letterlijk) de sfeer te proeven van andere landen en culturen. Daar hoort natuurlijk ook het verspreiden van het Evangelie bij. Op de boekentafel vindt u daarom weer een mooi aanbod aan Bijbelse lectuur, kalenders en ansichtkaarten. Verrijkend voor u zelf, maar vooral met de bedoeling om door te geven. De prijs kan geen bezwaar zijn want die is bewust weer laag gehouden. Pal naast de stand van de Evangelisatiecommissie is een tafel ingericht door enkele vrijwilligers van Vluchtelingenzorg. Zij geven u graag informatie over wat zij doen en wat u wellicht zou kunnen doen. Van harte welkom. We hopen er met elkaar een gezellige dag van te maken!

  Bakkers en baksters gezocht. Zijn er nog gemeenteleden die iets willen bakken bijv. kruidkoek, cake of appeltaart e.d. voor de verkoop op de rommelmarkt/actiedag. Wilt u dit dan brengen vrijdagavond 7 oktober vanaf 18.00 uur in Rehoboth?

 • zo
  09
  okt
  2016
 • vr
  14
  okt
  2016

   

   

  Vrijdag 14 oktober wordt er geoefend met de bovenstem om 20.00 uur in de kerk.

 • zo
  16
  okt
  2016

   

  Na de ochtenddienst op zondag 16 oktober is er koffiedrinken met elkaar in Rehoboth.

  Allen hartelijk welkom!

 • ma
  17
  okt
  2016

   

  We komen als gesprekskring maandag 17 oktober bij elkaar. Afgesproken is dat we met elkaar nadenken over de betekenis en de viering van het H. Avondmaal en de voorbereiding daarop. Lees voor jezelf alvast het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier door. We beginnen iets later dan anders, namelijk om 20.15 uur in Rehoboth. Hartelijk welkom.

 • wo
  19
  okt
  2016

  Woensdag 19 oktober komen we als bijbelkring weer bij elkaar. We bespreken dan Psalm 51 uit ons boekje, één van de zeven boetepsalmen uit de psalmbundel. Een indringende psalm van een boeteling die pleit op Gods genade. Neemt u de vragen alvast door? Hartelijk welkom. We beginnen om 19.45 uur in Rehoboth.

 • vr
  21
  okt
  2016

   

  Vrijdag 21 oktober wordt er geoefend met de bovenstem om 20.00 uur in de kerk

 • zo
  23
  okt
  2016
 • di
  25
  okt
  2016

   

  Gebedskring dinsdagavond 25-10

 • vr
  28
  okt
  2016

  Net als vorig jaar zal in de gemeente Aalburg weer een interkerkelijke Reformatie-herdenking gehouden worden en wel op vrijdag 28 oktober. Deze keer is het in ons kerkgebouw. Het thema van de herdenking is: Zwingli, vergeten reformator aan het front? De reformator Zwingli heeft altijd wat in de schaduw gestaan van Luther en Calvijn. Ten onrechte. Ook al legt iedere reformator zijn eigen accenten, ook hij is een middel in Gods hand geweest om het Evangelie van Gods vrije genade in Jezus Christus weer te laten klinken. Ds. J. van Rijswijk (Ger. Gemeente) en ds. W. M. Mulder (Hersteld Hervormd) zullen spreken, terwijl ik zelf de avond zal openen.

  De herdenking begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kerk open. We hopen op uw komst, zowel jong als oud. Er zal een collecte gehouden worden voor de Spaans Evangelische Zending. Al vele jaren geven zij de boodschap van Gods ontferming in Jezus Christus door in Spaanstalige landen. Er worden aan het slot twee coupletten gezongen van het Lutherlied: ‘Een vaste burcht is onze God’ en ‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid’.

 • zo
  30
  okt
  2016
 • wo
  02
  nov
  2016
 • zo
  06
  nov
  2016

   

  Gebedskring zondagmorgen 6 november.

 • Na de avonddienst op zondag 6 november is er weer zingen in Rehoboth.

  Iedereen hartelijk welkom.

 • za
  12
  nov
  2016

   

   

  Op zaterdagavond 12 november houden we een 'Tour de Elancourt terugblik avond'  in Rehoboth. De avond begint om 19.30 uur.  Een avond waarin we terugblikken d.m.v. foto's, film, anekdotes en verhalen. Het verheugt ons te kunnen meedelen dat ds. Lionel Jauvert van de kerk van Elancourt ook aanwezig zal zijn. Veel mensen hebben meegeleefd met ons en/of het project Tour de Elancourt. Deze avond is dan ook bestemd voor iedereen: deelnemers, gemeenteleden, familie, vrienden, sponsoren, dorpsgenoten oftewel iedereen die belangstelling hiervoor heeft. Allen van harte welkom! team TdE

   

 • zo
  13
  nov
  2016
 • wo
  16
  nov
  2016

  We komen als bijbelkring weer bij elkaar op woensdag 16 november. We zullen dan stilstaan bij Psalm 87. Deze psalm laat zien hoe God wereldwijd, uit Israël en de volkeren, Zijn gemeente roept , bouwt en onderhoudt. We beginnen om 19.45 uur. Allen weer hartelijk welkom in Rehoboth.

 • vr
  18
  nov
  2016

   

  Vrijdag 18 november wordt er weer geoefend met de bovenstem, aanvang 20.00 uur.

 • zo
  20
  nov
  2016
 • wo
  23
  nov
  2016

   

  Woensdag 23 november komen we als kring weer bij elkaar. Na de vorige keren over het Avondmaal gesproken te hebben, willen we de komende twee keer over de Doop spreken. We denken na over de betekenis van de (kinder-)doop. En hoe kijken we aan tegen herdoop /overdoop? Hartelijk welkom. We beginnen om 20.00 uur in Rehoboth. 

 •  

   

  Woensdag 23 november willen we weer bij elkaar komen in Rehoboth.  Deze avond behandelen we Bijbelstudie 3 uit het juli/aug nummer van de Hervormde Vrouw, wat gaat over Esther 3. We hopen weer veel van u/jullie te ontmoeten. Om 19.30 uur staat de koffie/thee klaar. Iedereen  hartelijk welkom.

 • vr
  25
  nov
  2016

   

   

  Vrijdag 25 november wordt er weer geoefend met de bovenstem, aanvang 20.00 uur

 • za
  26
  nov
  2016

   

  70+ ouderenmaaltijd We willen u nogmaals wijzen op de gezellige maaltijd die voor ouderen wordt georganiseerd op zaterdag 26 november van 11.30-14.00 uur (vanaf 11 uur staat de deur open).  Opgeven kan t/m 22 november bij Elsbeth Bouman, tel: 0416-691139 (na 17.00 uur) of per email projectgroephervormdwijk@outlook.com.  Heeft u geen vervoer? Geef dit door, dan halen wij u op! Kosten voor deze maaltijd zijn € 7,- p.p.  De gehele opbrengst is voor ons project de nieuwe keuken in Rehoboth. Hartelijke groet,  de projectgroep. 

   

   

   

 • zo
  27
  nov
  2016

  Na de morgendienst is er koffiedrinken in Rehoboth. Allen hartelijk welkom!

 • di
  29
  nov
  2016

   

  29 november om 20.00 uur bij mevr. Bezemer, Rozenstraat 31

   

   

 • wo
  30
  nov
  2016

   

  In verband met de viering van het H. Avondmaal op zondag 4 december is er woensdag 30 november een bezinningsuur in Rehoboth, aanvang 20.00 uur. We behandelen een gedeelte uit het Avondmaalsformulier en wel het gedeelte dat begint met de woorden: ‘Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden, om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het Avondmaal des Heeren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is.’ Allen weer hartelijk welkom.

 • vr
  02
  dec
  2016

   

   

  Vrijdag 2 december wordt er weer geoefend met de bovenstem, aanvang 20.00 uur.

 • zo
  04
  dec
  2016

   

   

   

  zo. morgen 4 dec. 7.00 uur in de kerk

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • wo
  07
  dec
  2016

   

   

  Woensdag 7 december komen we als bijbelkring weer bij elkaar. We staan dan stil bij Psalm 103. Een psalm die ons leert hoe we God hebben te danken. Deze psalm wil ons brengen tot dankbare lofprijzing van Zijn Naam. Maar kunnen we altijd danken? We beginnen om 19.45uur in Rehoboth.

 • zo
  11
  dec
  2016
 • zo
  18
  dec
  2016
 • zo
  25
  dec
  2016

   

  Laat het horen, dat Christus is geboren!’ Eerste kerstdag gaan we 's morgens vroeg weer kerstliederen zingen op het Marktplein en in Wijkestein en aangrenzende gebouwen.  Vanaf 6.00 uur ben(t) u en jij welkom in Rehoboth voor koffie of thee eventueel met 'kerstbrood'. Van daar vertrekken we om ongeveer 6.35 uur naar het Marktplein om daar, samen met mensen van de gemeente Aalburg (en wellicht nog anderen ?!), kerstliederen te zingen. Zo brengen we, vroeg in de morgen, het kerstevangelie in de kern van ons dorp. Daarna gaan we naar Wijkestein en aangrenzende gebouwen waar we al zingend door de gangen zullen gaan. Er wordt ieder jaar door veel bewoners weer naar uitgekeken; héél even kunnen delen in of luisteren naar een (bekend) kerstlied, bij hen voor de deur of in de gang gezongen. Voor velen van hen, ondanks dat het maar voor héél even is, een bijzondere ervaring. Na het zingen wordt er in Wijkestein warme chocomel en kerstbrood aangeboden. U en jij kunt weer op tijd thuis zijn om 's morgens naar de kerk te gaan. Kom je ook ? We hopen dat we met velen deze rijke ervaring mogen delen!  Arno en Miranda (voor opmerkingen of vragen : mpvosvlot@live.nl  of tel.: 696524)

 • ma
  26
  dec
  2016
  09:30

   

   

  Op Tweede Kerstdag om 9.30 uur zijn alle kinderen, tieners, ouders en belangstellenden van harte welkom om het Kerstfeest te vieren in de kerk. Het zal weer een gevarieerd programma worden met o.a. declamatie, instrumentale intermezzo’s, samenzang en een vertelling. Het thema is: Verwachten in geloof! De Bijbel spreekt vaak over verwachten in geloof. Abraham verwachtte in geloof. De profeten profeteerden de komst van de Heere Jezus. Geloven is verwachten en verwachten is geloven. Geloven in en verwachten van Jezus, het Woord dat mens geworden is (Joh. 1).
  Kortom: wij verwachten. Nog steeds. En in dat verwachten houden we ons vast aan de beloften van God. Woorden van genade, van liefde, van trouw, van hoop, van vergeving, van verlossing en bevrijding. We ontvangen dan in het verwachten. Zoals het Kerst wordt na advent (=verwachten). Maar onze verwachting strekt zich nog verder uit. Naar de wederkomst van de Heere Jezus, waarop alles wordt vernieuwd. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde… Verwachten in geloof! Doe jij dat ook? Na afloop bent u en jij van harte welkom in Rehoboth voor koffie/thee of fris. We zien uit naar een goed bezochte en vooral gezegende viering!

 • di
  27
  dec
  2016

   

  We zien jou/u weer graag op de gebedskring op dinsdagavond 27 december om 20.00 uur bij G. van Bergeijk, Jasmijnstraat 36, en/of op zondagochtend 1 en 8 januari om 7.00 uur in de kerk. “Vrede op aarde”? In ons land: ja. Op deze wereld: vaak niet. Vrede met God in ieders hart? Kortom heel wat zaken om te danken en te bidden, met en voor elkaar.

  Henk, Miranda, Kees

 • za
  31
  dec
  2016