Projectgroep

De projectgroep organiseert vanuit de Hervormde Gemeente Wijk activiteiten en acties voor een goed doel. Elk jaar wordt er een ander diaconaal doel uitgekozen. Ook de opbrengst van de actiedag/rommelmarkt die gezamenlijk georganiseerd zal worden met de vrouwenvereniging, zal gedeeltelijk voor dit doel zijn. We hopen dat u het project ook dit seizoen weer een warm hart toe draagt.

Mocht u een gift willen doen dan kunt u dit storten op NL15RABO0373301375 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). o.v.v. projectgroep. Heeft u vragen/opmerkingen/wilt u ook een steentje bijdragen dan kunt u de projectgroep bereiken via onderstaande telefoon of e-mail:

Dieke Versteeg

Tel.: 06-15304412

e-mail: projectgroephervormdwijk@outlook.com

Nezia Oomen
Jacotine van Dongen
Antonie Bax
Johan van de Wetering
Elsbeth Bouman
Dieke Versteeg
Geertrude Schouten