Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen. Hij formuleert beleid voor de gemeente, draagt dat uit en ondersteunt de gemeente in de uitvoering ervan. Daarmee is de kerkenraad verantwoordelijk voor alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden.  De kerkenraad heeft zijn functioneren vastgelegd in een beleidsplan en een plaatselijke regeling waardoor er een leidraad voor het bestuurlijk functioneren is. De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Voorgangers kunnen de liturgie indienen via liturgie@hervormdwijk.nl. Deze e-mail komt automatisch terecht bij kosters en organisten.

Predikant (Preses)
Ds. M.A. Kuijt, Bergstraat 2, 4261 BX, 0416-691115, makuijt@hervormdwijk.nl

Scriba
R. Verzijl, Dreefzicht 4, 4261 KJ, 0416-695170, r.verzijl@outlook.com / info@hervormdwijk.nl

Ouderlingen
A. Branderhorst, Parallelweg 16, 4261 GA, 0416-692063, branderhorst.ad@gmail.com
J.M. Haan, Kapt. H. v.d. Maadenstr. 13, 4261 LA, 0416-692278, huisbezoeken@hervormdwijk.nl
E.J. van Vulpen, Engelsestoof 3, 4261 RA, 06-51256037, ejvanvulpen@planet.nl

Ouderlingen-kerkrentmeesters
A.D. van Dongen, Violierstraat 5, 4261 DB, 0416-692255, a.vandongen@solcon.nl
R. Verzijl, Dreefzicht 4, 4261 KJ, 0416-695170, r.verzijl@outlook.com
A.W.J. Weerheim, Oude Kerkstraat 14, 4261 BL, 0416-692334, aad.weerheim@gmail.com

Diakenen
G.E. Lammers, Vroonhoeve 25, 4261 LC, 0416-692485, g.e.lammers@kliksafe.nl
H. Schouten, Grote Kerkstraat 60D, 4261BE, 06-51641324, hgschouten@outlook.com
A. van der Velden, Engelsestoof 9, 4261 RA, 0416-691951, antonvandervelden@hotmail.nl